Amerikansk finanspolitikk undergraver Feds innsats for å bekjempe inflasjonen

Den amerikanske sentralbankens styreleder Jerome Powell drar etter å ha holdt en pressekonferanse etter at Federal Reserve hevet målrenten med tre fjerdedeler av et prosentpoeng i Washington 21. september 2022.

Kevin Lamarque | Reuters

Inflasjon er fortsatt det viktigste spørsmålet hos investorene, og mange prøver å avgjøre når den nådeløse prisveksten vil stoppe og om Federal Reserves aggressive renteøkninger for å prøve å stoppe spiralen vil skape en såkalt myk landing for økonomien. – eller i stedet sende oss inn i en dyp resesjon. Faktisk vil dine syn på inflasjonsbanen bestemme dine syn på fremtidige Fed-handlinger – og derfor hvordan du bestemmer deg for å sette pengene dine i arbeid.

Leave a Comment